Jesteś tutaj: forex24.com.pl > Kredyty > Wzrost podatków nie zawsze daje państwu większe dochody

Czym się zajmuje mikroekonomia?

Ekonomia otacza nas ze wszystkich stron. Nie trudno jednak zauważyć, że pewne rzeczy dotyczą przede wszystkim nas samych oraz naszego najbliższego otoczenia, inne zaś ogółu społeczeństwa, całej gospodarki. W naukach ekonomicznych wyróżnia się mikroekonomię oraz makroekonomię. To właśnie pierwsza z wymienionych gałęzi odnosi się w swej istocie do tego co jest bliższe pojedynczym jednostkom i przedsiębiorstwom. W ramach tego obszaru ekonomii prowadzi się badania i analizy dotyczące zachowania poszczególnych jednostek. Najwięcej uwagi poświęca się przede wszystkim zachowaniu konsumentów oraz polityce przedsiębiorstw, które dokonują wyborów zapewniających im największy zysk. Te aspekty rozpatruje się najczęściej przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi matematycznych i statystycznych, które pomagają zrozumieć m.in. interakcje zachodzące pomiędzy jednostkami i przedsiębiorstwami. Można więc powiedzieć, że mikroekonomia zajmuje się tymi sprawami, które w większym stopniu odnoszą się do najbliższego otoczenia jednostki.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.