Jesteś tutaj: forex24.com.pl > Podatki > Podatek akcyzowy, a spożycie tytoniu

Deficyt budżetowy w Polsce

Obecnie deficyt budżetowy naszego kraju wynosi 3,2% wartości PKB. Jest to wprawdzie poziom wyższy niż ten, który jest wymagany przez przepisy unijne, jednak z drugiej strony w ostatnich latach uległ on istotnemu zmniejszeniu. Warto przy tym nadmienić, że jeszcze w roku 2011 poziom deficytu budżetowego utrzymywał się powyżej 5%. Prognozy ministerstwa finansów mówią o utrzymaniu tendencji spadkowej – prognozuje się, że w roku 2016 spadnie on do ok. 2,6%. Można więc wyciągnąć wniosek, że obecny poziom deficytu budżetowego naszego kraju jest niski. Świadczy to o relatywnie dobrej kondycji finansów państwa – zwłaszcza jeśli odniesie się tę wielkość choćby do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, w których wielkość deficytu sięga aktualnie ponad 10% PKB, a jeszcze kilka lat temu jego wysokość oscylowała wokół 13%. Wiele krajów stara się ograniczać poziom tego wskaźnika, jednak presja społeczna i rosnąca potrzeba niesienia pomocy słabszym i potrzebującym ogranicza pole manewru w tym obszarze zarządzania państwem i jego budżetem.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.