Jesteś tutaj: forex24.com.pl > Produkty bankowe > Karta kredytowa za granicą

Dług publiczny na świecie

W mediach często jesteśmy straszeni ogromnym długiem publicznym, który miałby świadczyć o złym zarządzaniu finansami publicznymi. Jeśli przyjrzeć się jednak poziomowi tego wskaźnika w najbardziej rozwiniętych gospodarkach świata to okaże się, że dług publiczny Polski jest wręcz mikroskopijny. I nie chodzi tutaj tylko o wartości nominalne, ale również te procentowe. Okazuje się, że największy dług publiczny ma Japonia, która może się pochwalić zadłużeniem na poziomie 233 % PKB. Warto przy tym zaznaczyć, że bezrobocie w tym kraju wynosi zaledwie 4,5%. Jednakże tuż za nią plasuję się Grecja oraz Włochy, a więc kraje, które borykają się z ogromnymi trudnościami finansowymi. Warto zwrócić również uwagę na to, że w pierwszej dziesiątce znajdują się jeszcze Niemcy, Wielka Brytania oraz Francja, które są wielkimi, dobrze prosperującymi gospodarkami. Na podstawie tych przykładów można wnioskować, że dług publiczny stanowi kategorię, która nie pozwala na jednoznaczną ocenę jakości funkcjonowania danej gospodarki. Obserwacja decyzji politycznych przywódców najbardziej zadłużonych państw świata pozwala wysunąć wniosek, że wcale nie są oni szczególnie zainteresowani obniżeniem zadłużenia.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.