Jesteś tutaj: forex24.com.pl > Kredyty > Kredyt konsumencki

Dług publiczny w Polsce

Niesłusznie przyjęło się postrzeganie poziomu długu publicznego w Polsce jako wysokiego. Wnikliwa obserwacja poziomu zadłużenia innych państw, pozwala wyciągnąć wniosek dokładnie odwrotny. Zadłużenie Polski jest relatywnie niskie. Dług publiczny Japonii wynosi grubo ponad 200%, w Stanach Zjednoczonych sięga on blisko 90%, a w wielu innych, silnych gospodarkach często przekracza 80% PKB. Nawet w tak małym kraju jakim są Węgry wynosi on  79%. Z kolei w Polsce zadłużenie wynosi zaledwie 57% PKB. Widać więc wyraźnie, że Polska wypada na tle innych państwa bardzo korzystnie. Trzeba mieć jednak świadomość tego, że dług publiczny nie jest wskaźnikiem, który pozwala ocenić czy w danej gospodarce kształtują się pozytywne, czy też negatywne tendencje. Z drugiej strony stopniowy wzrost zadłużenia na ogół nie jest postrzegany jako zjawisko pozytywne, zwłaszcza jeśli jego wielkość jest wyższa od tempa wzrostu gospodarczego. Trzeba też dodać, że dług publiczny  jest przykładem kategorii, która jest brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o przystąpienie do strefy Euro. Aby móc znaleźć się w tej strefie, dany kraj musi odznaczać się zadłużeniem nie przekraczającym 60% PKB.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.