Jesteś tutaj: forex24.com.pl > Waluty > Udogodnienia wymiary waluty przez internet

Ile może wynosić deficyt budżetowy

O deficycie budżetowym słyszał z pewnością każdy. Można przypuszczać, że wynika to z tego, że zjawisko to towarzyszy wszystkim istniejącym gospodarkom. Wyraża on sytuację w której wydatki państwa są wyższe niż jego dochody. Jak nie trudno się domyślić – taki bilans jest na porządku dziennym. Poziom deficytu budżetowego może być dowolny, jednak praktyce rządy w miarę możliwości dążą do tego, aby był on jak najwyższy. Regulacje unijne nakładają na państwa członkowskie obowiązek dążenia do utrzymywania deficytu na poziomie nieprzekraczającym 3%. Zapisy dotyczące potrzeby monitorowania tego wskaźnika często są również uwzględniane w konstytucjach państw (m.in. w Polsce). Aktualnie, deficyt budżetowy naszego kraju oscyluje na poziomie nieznacznie przekraczającym 3,2% PKB, co świadczy o wyraźnej poprawie w stosunku do roku 2011, kiedy to wynosił 5,1%. Warto też zaznaczyć, że aby dane państwo mogło przystąpić do strefy euro musi spełniać kryterium związane z deficytem budżetowym. Zostało ono ustalone właśnie na poziomie 3%. Polska aktualnie jeszcze nie spełnia tego warunku, tak więc nawet gdybyśmy chcieli wprowadzić Euro to na tę chwilę nie możemy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.