Jesteś tutaj: forex24.com.pl >Artykuły w kategorii ‘Ekonomia

,,Ekonomia zła’’ czyni dobro

Ekonomia nierozerwalnie powiązana jest z takimi pojęciami jak: pieniądz, zysk, korzyść, użyteczność, itp. Już samo brzmienie nazw tych zagadnień wielu ludziom jednoznacznie kojarzy się z materializmem, egoizmem, czy dbaniem o swoje własny interesy. Choć jest w takim spojrzeniu wiele słuszności, to jednak z drugiej strony ciężko jest sobie wyobrazić świat w którym dominuje altruizm i empatia. Na świecie istnieje wiele zła, które paradoksalnie powoduje wzrost… dobrobytu. Istnienie chorób, przestępców, czy innych aspektów, które na pierwszy rzut oka wydają się jedynie zbędnymi, uprzykrzającymi niedogodnościami, w praktyce dają wielu ludziom prace. Lekarze, pra

Austriacka szkoła ekonomiczna – dziś nieco zapomniana

Myśl ekonomiczna spłodziła wiele szkół, które na rozmaite, konkurencyjne sposoby starały się rozwiązać palące problemy gospodarcze. Jedną z bardziej interesujący szkół ekonomicznych jest szkoła austriacka, której fundamenty opierają się na bardzo liberalnych poglądach. Jednym z jej najważniejszych przedstawicieli był Ludwig von Mises, który stworzył jedno z najważniejszych dzieł ekonomicznych, zatytułowane ,,Ludzkie działanie”. W poglądach Misesa oraz szkoły austriackiej można się doszukać przede wszystkim postulatów dotyczących potrzeby ograniczenia roli państwa do absolutnego minimum. Można powiedzieć, że omawiana szkoła jest dokładnym przeciwieńs

Teoria gier w ekonomii

Z pewnością nie każdy, kto jest związany ze światem nauki i ekonomii słyszał o czymś takim jak teoria gier. Warto jednak zwrócić uwagę na ten szybko rozwijający się dział matematyki, który znajduje praktyczne zastosowanie choćby w ekonomii, informatyce, czy aspektach związanych z tworzeniem prawa. Cała istota teorii gier sprowadza się do badań nad optymalnymi wyborami w przypadku zaistnienia konfliktu interesów. Zakłada ona, że każda z decyzji podejmowanych przez jednostkę ma wpływ na innych uczestników gry. Nie trudno odnieść to do świata w którym nieustannie dokonuje się wyborów ekonomicznych. W praktyce, w teorii gier wykorzystywanej w ekonomii chodzi przed