Jesteś tutaj: forex24.com.pl >Artykuły w kategorii ‘Gospodarka

Współczesna gospodarka oparta na wiedzy

Dziś, wiedza jest kluczem do sukcesu – nie tylko osobistego, ale również biznesowego. Obecnie popularnym terminem jest tzw. gospodarka oparta na wiedzy odnosząca się w swej istocie do znaczenia kapitału intelektualnego oraz ludzkiego. Podkreśla ona niebagatelne znaczenie wiedzy i informacji, które są szeroko wykorzystywane w praktyce gospodarczej. Ponadto osadza się ona na czterech głównych fundamentach do których zalicza się edukację, warunki instytucjonalne, infrastrukturę oraz systemy innowacji. Prawidłowe funkcjonowanie tych czterech elementów pozwala na pełniejsze wykorzystywanie potencjału gospodarczego. Wszystkie wymienione czynniki przekładają się na zwię

Bezrobocie w Europie

W 2014 średni poziom stopy bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wyniósł 10,2%. Największymi antybohaterami tych statystyk są: Grecja oraz Hiszpania, w których bezrobocie wyniosło odpowiednio: 27,3% oraz 24,5%. Te liczby mogą mocno niepokoić, zwłaszcza, że aktualnie na horyzoncie nie widać rozwiązań, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Najstabilniejsze rynki pracy znajdują się m.in. w Niemczech oraz w Czechach, w których stopa bezrobocia nie przekracza 6%. Trzeba przyznać, że również nasz kraj nie wypada źle – bezrobocie wyniosło 9,5%, a więc znacznie poniżej średniej unijnej. Te korzystne tendencje wynikają m.in. z tego, że coraz więcej Polak

Bezrobocie w Polsce

Nasz kraj przez wiele lat borykał się z problemem nadmiernego bezrobocia. Aktualnie wynosi ono ponad 11%, co jest wynikiem oscylującym nieznacznie powyżej średniej unijnej. Warto pamiętać, że w pierwszej dekadzie XXI wieku stopa bezrobocia przekraczała momentami nawet 20%, jednak po wejściu do struktur Unii Europejskiej sytuacja zaczęła się poprawiać. Niestety nadal ogromny problem stanowi niskie zatrudnienie wśród młodych ludzi, którzy często nie widząc dla siebie perspektyw wyjeżdżają zagranicę, w poszukiwaniu lepszego życia. Nie ma się temu co dziwić – zarobki w wielu krajach europejskich kilkukrotnie przewyższają te, które oferują przedsiębiorstwa fun