Jesteś tutaj: forex24.com.pl >Artykuły w kategorii ‘Podatki

Podatki Belki uderza w kieszenie inwestorów

Nie ma inwestora, który ucieszyłby się z wprowadzenia podatku Belki. W 2002 roku, ówczesny minister finansów wprowadził 19% podatek od dochodów kapitałowych, który mocno dał się inwestorom we znaki. Trzeba mieć jednak świadomość tego, że taka praktyka nie jest niczym nowym – podatek od dochodów kapitałowych obowiązuje w wielu innych krajach. Jednak w praktyce jego wprowadzenie spowodowało diametralne zmiany dla inwestorów dokonujących inwestycji na rynku polskim. Przed wprowadzeniem tego podatku kalkulacje giełdowe były proste – żeby odrobić 1000 zł straty, należy osiągnąć zysk równy 1000 zł. Pojawienie się podatku Belki spowodowało, że aby odrobić tak

Podatek Belki

Podatek Belki jest potoczną nazwą podatku od dochodów kapitałowych, który został w Polsce wprowadzony w 2002 roku. Ma on charakter zryczałtowany i aktualnie wynosi 19%, przy czym niektórzy ekonomiści uważają, że powinien zostać podniesiony. Wydaje się, że może być to jednak nieuzasadnione, gdyż w praktyce podatek ten zapewnia wpływ do budżetu państwa zaledwie 3 mld zł., co jak na kwoty, którymi operuje się w finansach publicznych jest wielkością niewielką. Podatek Belki jest podatkiem, który uderza przede wszystkim w osoby inwestujące na giełdzie, czyli te które czerpią dochody z dywidend i zysków kapitałowych. Aby zrozumieć jego wpływ na finanse inwestoró

Czy podatek dochodowy jest konieczny?

Obecnie, ciężko jest sobie wyobrazić funkcjonowanie państwa bez podatku dochodowego. Wynika to z tego, że stanowi on główne źródło dochodów budżetowych, co w efekcie pozwala rządzącym na prowadzenie spraw państwa. Z drugiej strony, istnieją szkoły ekonomiczne, które postulują całkowitą likwidację tego rodzaju podatku. Wbrew pozorom tego typu koncepcja nie musi prowadzić do anarchii i powszechnej biedy. Trzeba mieć świadomość tego, że wielu ekonomistów dysponuje wiedzą i narzędziami, których odpowiednie wykorzystanie pozwoliłoby na wprowadzenie takich zmian, które zapewniłyby państwu oraz gospodarce konieczną stabilność, pomimo braku istnienia podatku doc